Vi prioriterar omsorgen | Sverigedemokraterna i Eslöv

Vi prioriterar omsorgen

Om du är gammal och sjuk måste du separeras från din livskamrat. Det är den enda rimliga slutsatsen att dra när Socialdemokraterna och övriga styrande partier i Eslövs kommun nu överväger att helt lägga ner kommunens enda äldreboende där äldre par kan bo ihop.

Under många år har vården för äldre systematiskt underfinansierats av Eslövs kommun. År efter år har Vård- och Omsorgsnämnden visat upp kraftiga underskott och tvingats göra nedskärning på nedskärning. Nedskärningar som drabbat de svaga och mest utsatta grupperna i kommunen. I fjor stängdes merparten av platserna på vårlökens äldreboende och nu tycks vi ha nått den punkt där boendet helt kan tvingas läggas ner. Men hur blir det då för de äldre som har behov av en fungerande äldrevård.
Tror de styrande politikerna att de äldre blir friskare om äldreboendena läggs ner? Ska de som har behov av äldreboende nöja sig med hemvård några år till? En hemvård som även den, till följd av felprioriteringar och dålig styrning, är bristfällig och brottats med både IVO anmälningar och kraftig kritik från facket.

Och är det verkligen rimligt att äldre par som levt tillsammans i 50-60 år ska tvingas separeras då en eller båda blir sjuk på ålderns höst?
Och hur rimmar detta med kommunens vision om att Eslöv skall bli Skånes bästa kommun att bo och verka i? Bör det kanske läggas till en bisats likt; den bästa kommunen att bo och verka i, så länge du är ung och frisk.

Vi Sverigedemokrater lovar att vi kommer att göra vad vi kan för att hindra de ständiga neddragningarna på de äldre. Vårt uppdrag som politiker är att göra prioriteringar och vi kommer att prioritera de äldre framför onödig administration, framför att lägga tiotals miljoner på att bygga om torget och framför att fortsätta ösa pengar på invandringsrelaterade kostnader.

Tyvärr tycks den styrande koalitionen med Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna inte göra samma prioritering.