Vår politik | Sverigedemokraterna i Eslöv

Vår politik

Vår politik i Eslöv

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Sverigedemokraterna Eslövs budget 2021

  Hur skulle Eslövs kommun se ut om Sverigedemokraterna styrde?

  Vilka frågor bedriver Sverigedemokraterna i Eslövs kommun?

  Var kan man enkelt och lätt hitta svaren på vad Sverigedemokraterna i Eslöv vill? 

  Svaret på dessa frågor, och många fler med de, hittar man i Sverigedemokraterna Eslövs budget. För att få en djupare förståelse för hur Eslövs kommun skulle se ut om Sverigedemokraterna styrde, måste man börja med vision och fokusområde. Allt som händer, görs och beslutas i Eslövs kommun ska genomsyras av Trygghet, Tradition och Tillit.

  Vår budget innehåller över 70 förslag som är en bra start för att nå dit vi vill.

  Äldreomsorgen har under många år varit en ekonomisk slagpåse, detta säger vi nej till!

  I siffror kan man se två tydliga satsningar, där den ena ger minskade kostnader och den andra är en ordentlig förstärkning. Vi tror på en plattare organisation, med kortare beslutsvägar och färre chefsled. Lösningen är En kommun – En förvaltning. Detta förväntas minska kostnaderna med 4% motsvarande cirka 80 miljoner kronor.

  Klicka här för att läsa budgeten i sin helhet.
   

  Mer info
 • Den oroväckande utvecklingen i Eslöv kräver åtgärder

  Eslövs medborgare ska kunna känna sig trygga och säkra, det är en grundbult i vårt samhällskontrakt. Sverigedemokraterna Eslöv ser därför mycket allvarligt på den kraftiga våldsutveckling som skett i kommunen under den senaste tiden. Droghandel sker på öppen gata. Gäng har attackerat såväl oskyldiga förbipasserande som ordningsvakter, inte minst med raketer kring nyår. På bara en månad har två butiker och tre privatpersoner, varav två barn, rånats i Eslöv.

  Denna situation måste förbättras och vi måste återfå tryggheten i Eslövs kommun. I januari lämnade vi in en motion som bland annat lyfte behovet av förbättrad belysning i Trollsjöparken för att höja tryggheten i området på kvällarna. Två av de rån som skett sedan dess har skett i skydd av mörkret i denna park. Vi har nu även lämnat in en motion om att öka möjligheterna till användande av övervakningskameror på brottsutsatta platser i kommunen. Kameror skulle både kunna förebygga brott genom att verka i avskräckande syfte och kan i vissa fall även vara behjälpliga för polisen i att utreda brott som begåtts.

  Vi är skyldiga medborgarna att med kraft ta tag i dessa problem, och öka tryggheten och säkerheten för Eslövs kommuns invånare.

  Klicka här för att läsa motionen om ökat underhåll av kommunens parker

  Klicka här för att läsa motionen om kameraövervakning

   

  Mer info
 • Årsmöte 2019

  Thomas Bondesson har valts till ny ordförande för Sverigedemokraterna Eslöv under söndagens årsmöte. Under mötet, som gästades av riksdagsmännen Patrick Reslow som valdes till mötesordförande och Angelika Bengtsson som valdes till mötessekreterare, lovordades och hyllades Thomas Bondesson av valberedningen och alla som var på plats.

  Dennis Larsen valdes till vice ordförande och Fredrik Ottesen, tidigare vice ordförande, blev andre vice ordförande. Presidiet och alla övriga val var i enlighet med valberedningens förslag, där riksdagsman Bo Broman och regionråd Marlen Ottesen är de övriga ledamöterna. Till ersättare valdes Ted Bondesson, Cvetanka Bojcevska, Kent Björk och Kari Kajén.

  Årsmötets stämning var exceptionell god och fylld av samstämmighet med stark framtidstro och tillit till den nyvalda styrelsen. Ifrån den välbesökta talarstolen och i de efterföljande diskussionerna var alla överens om att full fart framåt och kraftig utveckling under ledning av Thomas Bondesson är precis det Sverigedemokraterna Eslöv behöver.

   

  Styrelsen 2019

   

  Mer info
 • Sverigedemokraterna vill utreda Eslövs medlemskap i Kommunförbundet Skåne

  När kommunstyrelsen behandlade ärendet om en ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne, lyfte vi vår åsikt. Fredrik Ottesen yrkade på att ärendet skulle återremitteras till Kommunledningskontoret med uppdrag att utreda och redovisa dels de ekonomiska konsekvenserna av att Staffanstorps kommun lämnar Kommunförbundet Skåne och dels tjänstemännens synpunkter och möjligheter och konsekvenser för Eslövs kommun att lämna Kommunförbudet Skåne.

  Mer info
 • Sverigedemokraterna Eslöv överklagar valen till nämnder

  När kommunfullmäktige i Eslöv valde ledamöter och ersättare till nämnder i Eslövs kommun, skedde enligt oss flertalet fel enligt kommunallagen. Vi har därför lämnat in överklaganden av besluten till Förvaltningsrätten. Överklagandena finns att ta del av här nedan.

   

  Överklagan val till Kultur- och fritidsnämnden

  Överklagan val till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

  Överklagan val till Revision

  Överklagan val till Servicenämnden

  Överklagan val till Vård- och omsorgsnämnden

  Överklagan val till Överförmyndarnämnden

  Överklagan val till Barn- och familjenämnden

  Överklagan val till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Mer info
 • Budget 2019

  Eslövs kommuns budget är nu beslutad. Precis som tidigare år var det endast vi Sverigedemokrater som inkom med ett komplett motförslag, som tyvärr röstades ner. Med vår budget hade Eslövs kommuns underfinansierade äldreomsorg fått ett välkommet tillskott på 15 miljoner kronor.

  Det blev under kommunfullmäktiges sammanträde tydligt att det endast finns ett oppositionsparti i Eslöv. Vid omröstning om budgetförslagen, röstade våra 13 ledamöter på en sverigedemokratisk budget, medans övriga 38 ledamöter aktivt gav sitt stöd till den styrande majoritetens, bestående av S, M och L, budget.

  Vårt budgetförslag finns att läsa i sin helhet här

  Budget SD Eslöv 2019

  Mer info
 • Bo Broman från Eslöv på SD:s riksdagslista

  I helgen som gick höll SD sin valkonferens i Stockholm där bland annat de 60 första namnen på listan inför valet till riksdagen i höst fastställdes. En av dessa topp-kandidater är från Eslöv – Bo Broman.

  Bo är född och uppvuxen i Eslöv, har studerat juridik i Lund, ägt och drivit Hotel Stensson, Trollenäs slott och Medborgarhuset under 00-talet. De senaste åren har han arbetat som ekonomichef för ett antal bolag och även för SD.
  – Jag växte upp på 70- och 80-talet i Sverige – i ett helt annat samhälle än idag. På den tiden behövde man inte vara orolig för att lämna hemmet olåst, man behövde inte se sig om över axeln när man gick ensam på stan om kvällarna. Det fanns en helt annan sorts känsla av samhörighet, trygghet och gemenskap. Det är det Sverige jag vill ha tillbaka.

  Det var framför allt tre saker som gjorde att Bo valde att engagera sig i Sverigedemokraterna. Motståndet till det nya överstatliga EU, behovet av ett starkt och trygghetsskapande rättsväsende samt nödvändigheten av ett fungerande försvar.
  – I mitt Sverige förenar vi de bästa elementen från höger och vänster och bygger samhället tillsammans. Gångna tiders klasskamp och dagens oförmåga att samarbeta eller ens tala med och lyssna på sina politiska motståndare måste upphöra.

  Bo siktar på att hamna i finans- eller skatteutskottet i riksdagen. Med sin bakgrund som företagare och ekonom hoppas han kunna bidra med nyttig erfarenhet i det politiska arbetet.
  – Jag tror att Sverige kan utvecklas och bli ett tryggt och omhändertagande samhälle igen. I mina ögon finns det bara ett parti som har visionerna och kraften att genomföra detta – på riktigt. Därför kandiderar jag till riksdagen för Sverigedemokraterna.

  Fredrik Ottesen, gruppledare för SD Eslöv kommenterar:
  Eslöv hamnar på kartan och sätts i fokus inför och efter höstens riksdagsval. För med ett stort stöd och starkt förtroende valdes Bo Broman ifrån Eslöv att företräda Sverigedemokraterna i riksdagen under helgens valkonferens.

  Att en stark lokal profil med hög kompetens, bred erfarenhet och en lång yrkeskarriär inom näringslivet i Eslöv nu förväntas ta plats i riksdagen efter höstens val kommer vara positivt för Eslövs kommun.

  Jag vill både gratulera och önska Bo all lycka i det ärofyllda uppdraget han har fått. Det kommer självklart även att stärka det lokala arbetet för Sverigedemokraterna i Eslövs kommun. Den tillgången Bo kommer att medföra ska vi använda på bästa sätt för hela Eslöv.

  Mer info
 • Motion: Leda ett samarbete för en övergripande likvärdig uthyrningspolicy för alla fastighetsägare

  uthyrningEslövs kommun har en hög arbetslöshet och det märks på kostnaderna för försörjningsstöd. Arbetsförmedlingens sektionschef i Eslöv, Conleth Hanlon, har enligt Skånska Dagbladet bedömt att den ökande inflyttningen till Eslöv är bidragande. Trots att Eslövs kommun redan gör mycket för att lösa problematiken så finns där ett behov av att lägga in en växel till. Det är oroväckande att minskningen av arbetslösheten inte är som förväntat, samt att det åtminstone delvis kan knytas till ökad inflyttning.

  Landskrona är en närliggande kommun, som under lång tid brottats med problem med försörjningsstöd kopplat till inflyttning. Arbetet med att vända en sådan problematik tar lång tid och behöver både riktning, krafttag och kontinuitet. Ansvariga politiker i Landskrona kommun ansåg för ett par år sedan att de fått ta ett alltför stort ansvar i regionen och att kommunen därför behövde göra drastiska åtgärder för att vända den utvecklingen. Sverigedemokraterna i Eslöv bedömer att Eslövs kommun med hög arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd som åtminstone delvis är kopplade till ökad inflyttning gör att Eslövs kommun nu står i en liknande situation som Landskrona kommun gjorde. Det är därför av vikt att agera redan nu.

  En åtgärd som gjordes i Landskrona var att genom ett nybildat bolag ta fram en ändrad uthyrningspolicy tänkt att minska antalet personer som har försörjningsstöd som inkomst som flyttar till kommunen. Förändringen gjordes för de kommunala fastighetsbolagen och även ett antal privata fastighetsägare. De största fastighetsägarna, motsvarande 90 % ägande av fastigheterna på marknaden har skrivit under uthyrningspolicyn som är framtagen av det nybildade bolaget och det är således ett väletablerat dokument.

  Enligt en uppföljning som är gjord av personer från Malmö högskola samt KTH, Bygg- och fastighetsekonomi minskade kostnaderna för försörjningsstöd i Landskrona med cirka 10 miljoner kronor från september 2012 till september 2014.

  Eslövs kommun har nyligen fått en ny aktör bland de privata fastighetsägare med erfarenhet ifrån förändringarna man gjorde i Landskrona. Denna erfarenhet bör man ta till vara på nu när Eslövs kommun är i den situation man är i.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera och leda ett samarbete mellan kommunen, det kommunala fastighetsbolaget och privata fastighetsägare med målet att ha en övergripande likvärdig uthyrningspolicy för alla fastighetsägare som i Landskrona
  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka behovet att skapa en motsvarighet till Landskrona Stadsutveckling AB enligt Bilaga 1

  För Sverigedemokraterna Eslöv

  Fredrik Ottesen, gruppledare

  Johan Sandqvist, ledamot i Nämnden för arbete och försörjning

  Ronny Thall, ledamot i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

  Mer info