Sverigedemokraterna vill utreda Eslövs medlemskap i Kommunförbundet Skåne | Sverigedemokraterna i Eslöv

Sverigedemokraterna vill utreda Eslövs medlemskap i Kommunförbundet Skåne

När kommunstyrelsen behandlade ärendet om en ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne, lyfte vi vår åsikt. Fredrik Ottesen yrkade på att ärendet skulle återremitteras till Kommunledningskontoret med uppdrag att utreda och redovisa dels de ekonomiska konsekvenserna av att Staffanstorps kommun lämnar Kommunförbundet Skåne och dels tjänstemännens synpunkter och möjligheter och konsekvenser för Eslövs kommun att lämna Kommunförbudet Skåne.