Gratis parkering i Eslöv – ja tack! | Sverigedemokraterna i Eslöv

Gratis parkering i Eslöv – ja tack!

Facebook annons

Sverigedemokraterna Eslöv har länge värnat om parkeringsmöjligheterna i Eslöv och tar nu strid för Gratis parkering i Eslöv – ja tack! Gratis parkering är en tillgång för Eslöv och gynnar handlarna, invånarna och besökarna.

Vi tar avstånd ifrån det hyckleri de styrande politikerna i Eslöv gör genom att först besluta om att bygga bort parkeringar och ändra parkeringsnormen vid nybyggnation, för att nu föreslå införande av parkeringsavgifter.

Lite utdrag från ”Förslag till beslut för införande av parkeringsavgift i Eslövs tätort”:

”[…] inom en 5-10 årsperiod kan nybyggnation göra att behovet överstiger utbudet om inga nya platser tillskapas

[…] finansiera framtida parkeringsbehov

[…] Förtätningen kommer att innebära att en del befintliga parkeringsytor försvinner, däribland den grusbelagda pendlarparkeringen öster om stationen. I januari 2014 godkändes förslaget till ny parkeringsnorm av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden där i Eslövs centrala delar föreslås en sänkning av normen för flerbostadshus.”

Hela dokumentet går att läsa här:

Efter Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att Eslövs kommun ska införa parkeringsavgifter i Eslövs tätort har får vi bara fått ett oväntat stöd ifrån Miljöpartiet, efter att Sverigedemokraterna begärde votering och reserverade sig, i frågan om Gratis parkering i Eslöv – ja tack!

Skånska dagbladet har uppmärksammat parkeringsfrågan och webartikeln går att läsa här
skadparkering

Miljöpartiets inställning var så otippad att vår parlamentariska gruppledare tog beslutet att ställa en öppen fråga till Miljöpartiet de gröna i Eslöv på deras officiella Facebook sida:

Hur kan det komma sig att Miljöpartiet de gröna i Eslöv går mot den ström partiet annars verkar ha slagit in sig på?

Miljöpartiets allmänna linje verkar i mångt och mycket vara alternativ till privata bilar och parkeringar för dessa, men i Eslöv stödjer ni Sverigedemokraternas linje om ”Gratis parkering i Eslöv – ja tack!”

_____________

I Eslöv planerar man för parkeringsavgifter, i Malmö återinför man gratis parkering. Gratis parkering i Eslöv – ja tack!

”MALMÖ. Butiksägarnas klagomål lönade sig – nu återinförs gratis parkering

När kommunen införde betalparkering… var protesterna kraftiga från boende”

http://www.skanskan.se/article/20140218/MALMO/140219529/1004/-/gratis-parkering-infors-pa-prov

Gratis parkering i Eslöv - ja tack! (kopia)

 

Det är oerhört viktigt att förstå det stora symboliska värdet i Gratis parkering i Eslöv – ja tack! Grunden för kampanjen bygger på så mycket än sakfrågan, självklart är vi för att det ska vara gratis parkering så att inte handlare, boende och besökare straffas med en avgift. Däremot hänger det ihop med så mycket mer. Den stora bilden handlar om hela Eslövs kommuns långsiktiga utvecklingen. Där vi alltid förespråkat att man ska behålla grönytor, det ska finnas möjligheter till parkering och nybyggnation ska vara väl planerad och passa in i sitt närområde. Man tog alldeles för enkelt på frågan om att tillåta Hotell Stensson att bli vanliga bostäder och rusade i all hast fram med beslutet. Vi tycker inte att det var rätt väg att gå och förslaget om att slå upp ett nytt hotell på Joel Sallius plats är inget vettigt alternativ. Alla turer med våra torg har varit allt utom önskvärda. Vi hade absolut kunnat förstå och acceptera att man stängde Stora torg för parkering om det hade funnits en bättre utveckling för platsen. Däremot går det inte försvara hur det har behandlats och det borde vara parkering till man är framme vid något bättre. Arbetet med hur Föreningstorget ska vara i framtiden har man inte heller lyckats väl med. Vem har egentligen glömt Peter Melinders (M) storslagna plan på att ha en moské där? När det inte ens fanns stöd någonstans överhuvudtaget för det, samtidigt vägrar man att redovisa kostnaderna för framtagandet av den helt galna planen som radarkamraten Cecilia Lind (S) direkt kastade i papperskorgen. Vi har höjt bygglovstaxan, men att låta tjänstemännen arbeta fram helt galna förslag har man inga problem med. Man bestämmer sig för att bygga bostadshus på pendlarparkeringen utan att ha en hållbar lösning för var dem som vill tågpendla ska parkera. Dessutom ändrar man parkeringsnormen vid nybyggnation så att det finns stor risk att dem som flyttar in i alla dessa planerade höghusen inte har någonstans att parkera. Tillvägagångssätten den styrande majoriteten har haft vid många av dessa beslutet går dessutom att känna igen även ifrån helt andra förändringar som vi anser varit felaktiga. Istället för att förankra, väl planera och ha smarta lösningar finns det mycket att ifrågasätta som genom processen går att likna vid så mycket annat. Fanns det verkligen inte något man kunde ha gjort tidigare för att rädda Billinge skola och kunde man inte varit smidigare? Vår övertygelse är att man aldrig var intresserade av att rädda den och nu bara väntar på att kunna stänga fler landsbygdsskolor med grumliga motiveringar. Kort och gott så måste förstå att det finns en större bild och man borde känna till hela det symboliska värdet för kampanjen Gratis parkering i Eslöv – ja tack!