Den oroväckande utvecklingen i Eslöv kräver åtgärder | Sverigedemokraterna i Eslöv

Den oroväckande utvecklingen i Eslöv kräver åtgärder

Eslövs medborgare ska kunna känna sig trygga och säkra, det är en grundbult i vårt samhällskontrakt. Sverigedemokraterna Eslöv ser därför mycket allvarligt på den kraftiga våldsutveckling som skett i kommunen under den senaste tiden. Droghandel sker på öppen gata. Gäng har attackerat såväl oskyldiga förbipasserande som ordningsvakter, inte minst med raketer kring nyår. På bara en månad har två butiker och tre privatpersoner, varav två barn, rånats i Eslöv.

Denna situation måste förbättras och vi måste återfå tryggheten i Eslövs kommun. I januari lämnade vi in en motion som bland annat lyfte behovet av förbättrad belysning i Trollsjöparken för att höja tryggheten i området på kvällarna. Två av de rån som skett sedan dess har skett i skydd av mörkret i denna park. Vi har nu även lämnat in en motion om att öka möjligheterna till användande av övervakningskameror på brottsutsatta platser i kommunen. Kameror skulle både kunna förebygga brott genom att verka i avskräckande syfte och kan i vissa fall även vara behjälpliga för polisen i att utreda brott som begåtts.

Vi är skyldiga medborgarna att med kraft ta tag i dessa problem, och öka tryggheten och säkerheten för Eslövs kommuns invånare.

Klicka här för att läsa motionen om ökat underhåll av kommunens parker

Klicka här för att läsa motionen om kameraövervakning