Årsmöte 2019 | Sverigedemokraterna i Eslöv

Årsmöte 2019

Thomas Bondesson har valts till ny ordförande för Sverigedemokraterna Eslöv under söndagens årsmöte. Under mötet, som gästades av riksdagsmännen Patrick Reslow som valdes till mötesordförande och Angelika Bengtsson som valdes till mötessekreterare, lovordades och hyllades Thomas Bondesson av valberedningen och alla som var på plats.

Dennis Larsen valdes till vice ordförande och Fredrik Ottesen, tidigare vice ordförande, blev andre vice ordförande. Presidiet och alla övriga val var i enlighet med valberedningens förslag, där riksdagsman Bo Broman och regionråd Marlen Ottesen är de övriga ledamöterna. Till ersättare valdes Ted Bondesson, Cvetanka Bojcevska, Kent Björk och Kari Kajén.

Årsmötets stämning var exceptionell god och fylld av samstämmighet med stark framtidstro och tillit till den nyvalda styrelsen. Ifrån den välbesökta talarstolen och i de efterföljande diskussionerna var alla överens om att full fart framåt och kraftig utveckling under ledning av Thomas Bondesson är precis det Sverigedemokraterna Eslöv behöver.

 

Styrelsen 2019