Sverigedemokraterna i Eslöv | Sverigedemokraterna i Eslöv

Sverigedemokraterna Eslöv

Välkommen till Sverigedemokraterna Eslöv

 • Den oroväckande utvecklingen i Eslöv kräver åtgärder

  Av Marlen Jensen den 19 februari, 2019
  0

  Eslövs medborgare ska kunna känna sig trygga och säkra, det är en grundbult i vårt samhällskontrakt. Sverigedemokraterna Eslöv ser därför mycket allvarligt på den kraftiga våldsutveckling som skett i kommunen under den senaste tiden. Droghandel sker på öppen gata. Gäng har attackerat såväl oskyldiga förbipasserande som ordningsvakter, inte minst med raketer kring nyår. På bara en månad har två butiker och tre privatpersoner, varav två barn, rånats i Eslöv.

  Denna situation måste förbättras och vi måste återfå tryggheten i Eslövs kommun. I januari lämnade vi in en motion som bland annat lyfte behovet av förbättrad belysning i Trollsjöparken för att höja tryggheten i området på kvällarna. Två av de rån som skett sedan dess har skett i skydd av mörkret i denna park. Vi har nu även lämnat in en motion om att öka möjligheterna till användande av övervakningskameror på brottsutsatta platser i kommunen. Kameror skulle både kunna förebygga brott genom att verka i avskräckande syfte och kan i vissa fall även vara behjälpliga för polisen i att utreda brott som begåtts.

  Vi är skyldiga medborgarna att med kraft ta tag i dessa problem, och öka tryggheten och säkerheten för Eslövs kommuns invånare.

  Klicka här för att läsa motionen om ökat underhåll av kommunens parker

  Klicka här för att läsa motionen om kameraövervakning

   

 • Årsmöte 2019

  Av Marlen Jensen den 10 februari, 2019
  0

  Thomas Bondesson har valts till ny ordförande för Sverigedemokraterna Eslöv under söndagens årsmöte. Under mötet, som gästades av riksdagsmännen Patrick Reslow som valdes till mötesordförande och Angelika Bengtsson som valdes till mötessekreterare, lovordades och hyllades Thomas Bondesson av valberedningen och alla som var på plats.

  Dennis Larsen valdes till vice ordförande och Fredrik Ottesen, tidigare vice ordförande, blev andre vice ordförande. Presidiet och alla övriga val var i enlighet med valberedningens förslag, där riksdagsman Bo Broman och regionråd Marlen Ottesen är de övriga ledamöterna. Till ersättare valdes Ted Bondesson, Cvetanka Bojcevska, Kent Björk och Kari Kajén.

  Årsmötets stämning var exceptionell god och fylld av samstämmighet med stark framtidstro och tillit till den nyvalda styrelsen. Ifrån den välbesökta talarstolen och i de efterföljande diskussionerna var alla överens om att full fart framåt och kraftig utveckling under ledning av Thomas Bondesson är precis det Sverigedemokraterna Eslöv behöver.

   

  Styrelsen 2019

   

 • Sverigedemokraterna vill utreda Eslövs medlemskap i Kommunförbundet Skåne

  Av Marlen Jensen den 5 februari, 2019
  0

  När kommunstyrelsen behandlade ärendet om en ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne, lyfte vi vår åsikt. Fredrik Ottesen yrkade på att ärendet skulle återremitteras till Kommunledningskontoret med uppdrag att utreda och redovisa dels de ekonomiska konsekvenserna av att Staffanstorps kommun lämnar Kommunförbundet Skåne och dels tjänstemännens synpunkter och möjligheter och konsekvenser för Eslövs kommun att lämna Kommunförbudet Skåne.

 • Handlingar till årsmötet 2019

  Av Marlen Jensen den 18 januari, 2019
  0

  Nu finns handlingarna till årsmötet 2019 tillgängliga.

  Vänligen klicka här för att komma till handlingarna. 

   

 • Sverigedemokraterna Eslöv överklagar valen till nämnder

  Av Marlen Jensen den 14 januari, 2019
  0

  När kommunfullmäktige i Eslöv valde ledamöter och ersättare till nämnder i Eslövs kommun, skedde enligt oss flertalet fel enligt kommunallagen. Vi har därför lämnat in överklaganden av besluten till Förvaltningsrätten. Överklagandena finns att ta del av här nedan.

   

  Överklagan val till Kultur- och fritidsnämnden

  Överklagan val till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

  Överklagan val till Revision

  Överklagan val till Servicenämnden

  Överklagan val till Vård- och omsorgsnämnden

  Överklagan val till Överförmyndarnämnden

  Överklagan val till Barn- och familjenämnden

  Överklagan val till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden