Sverigedemokraterna i Eslöv | Sverigedemokraterna i Eslöv

Sverigedemokraterna Eslöv

Välkommen till Sverigedemokraterna Eslöv

 • Bo Broman från Eslöv på SD:s riksdagslista

  Av Marlen Jensen den 19 mars, 2018
  0

  I helgen som gick höll SD sin valkonferens i Stockholm där bland annat de 60 första namnen på listan inför valet till riksdagen i höst fastställdes. En av dessa topp-kandidater är från Eslöv – Bo Broman.

  Bo är född och uppvuxen i Eslöv, har studerat juridik i Lund, ägt och drivit Hotel Stensson, Trollenäs slott och Medborgarhuset under 00-talet. De senaste åren har han arbetat som ekonomichef för ett antal bolag och även för SD.
  – Jag växte upp på 70- och 80-talet i Sverige – i ett helt annat samhälle än idag. På den tiden behövde man inte vara orolig för att lämna hemmet olåst, man behövde inte se sig om över axeln när man gick ensam på stan om kvällarna. Det fanns en helt annan sorts känsla av samhörighet, trygghet och gemenskap. Det är det Sverige jag vill ha tillbaka.

  Det var framför allt tre saker som gjorde att Bo valde att engagera sig i Sverigedemokraterna. Motståndet till det nya överstatliga EU, behovet av ett starkt och trygghetsskapande rättsväsende samt nödvändigheten av ett fungerande försvar.
  – I mitt Sverige förenar vi de bästa elementen från höger och vänster och bygger samhället tillsammans. Gångna tiders klasskamp och dagens oförmåga att samarbeta eller ens tala med och lyssna på sina politiska motståndare måste upphöra.

  Bo siktar på att hamna i finans- eller skatteutskottet i riksdagen. Med sin bakgrund som företagare och ekonom hoppas han kunna bidra med nyttig erfarenhet i det politiska arbetet.
  – Jag tror att Sverige kan utvecklas och bli ett tryggt och omhändertagande samhälle igen. I mina ögon finns det bara ett parti som har visionerna och kraften att genomföra detta – på riktigt. Därför kandiderar jag till riksdagen för Sverigedemokraterna.

  Fredrik Ottesen, gruppledare för SD Eslöv kommenterar:
  Eslöv hamnar på kartan och sätts i fokus inför och efter höstens riksdagsval. För med ett stort stöd och starkt förtroende valdes Bo Broman ifrån Eslöv att företräda Sverigedemokraterna i riksdagen under helgens valkonferens.

  Att en stark lokal profil med hög kompetens, bred erfarenhet och en lång yrkeskarriär inom näringslivet i Eslöv nu förväntas ta plats i riksdagen efter höstens val kommer vara positivt för Eslövs kommun.

  Jag vill både gratulera och önska Bo all lycka i det ärofyllda uppdraget han har fått. Det kommer självklart även att stärka det lokala arbetet för Sverigedemokraterna i Eslövs kommun. Den tillgången Bo kommer att medföra ska vi använda på bästa sätt för hela Eslöv.

 • SD Eslöv storsatsar inför valet – siktar på minst 15 mandat

  Av Marlen Jensen den 8 mars, 2018
  0
  Under SD Eslövs årsmöte fastställdes en stark valsedel och en handlingskraftig styrelse valdes. Nuvarande gruppledare Fredrik Ottesen från Marieholm blev partiets förstanamn på valsedeln och tidigare sekreteraren Andréa Wramfelt från Stehag valdes till ordförande. Tillsammans kommer denna duo leda valkampanjen mot de uppsatta målen.
  – Vi har gått från vågmästare till ledande oppositionsparti och går nu till val för att styra Eslövs kommun. Vår valsedel med minst trettio kandidater är ett bevis på de stora framgångarna vi uppnått de senaste sexton åren och hur starkt vi står, säger gruppledare Fredrik Ottesen.
  SD Eslöv kommer att gå till val med en lista bestående av rutin och erfarenhet med stor bredd av färdigheter som kompletterar varandra. Med lärare och studerande, företagsledare – tjänstemän – arbetare, många års politisk erfarenhet och nya fräscha ögon med mera återspeglas hela samhället på vår lista.
  Eslövs kommun är mycket mer än Eslövs tätort och nu måste man på riktigt utnyttja den fulla potentialen som hela kommunen har. Vi har bland annat Ölyckeskolan som uppmärksammats över hela landet med sina höjda betyg, ordning och reda. Vi har förmodligen Sveriges bästa modell vilken har utvecklats utanför tätorten. Att den inte spridit sig till övriga skolor styrker att kommunen har en potential som man inte tar tillvara på.
  Eslövs kommun inrymmer även Sveriges äldsta skola där det fortfarande bedrivs undervisning, Östra Strö skola, som har anor från 1812. Denna ska bevaras då skolor behövs i hela kommunen. Det unika vackra läget ute i det öppna skånska landskapet och närhet till skog får inte gå förlorat.
  Satsningar på Eslövs kommuns underfinansierade äldreomsorg är akuta för att undvika fortsatta neddragning. När man blir äldre och inte längre kan bo kvar i sitt hem ska man inte behöva flytta ifrån sin partner utan kunna flytta till ett parboende. Även andra boendeformer är viktiga att titta på och utveckla för att möta behovet hos våra kommuninvånare.
  Smart kommun med utmanings- och innovationsperspektiv är vårt mål för framtiden. Införandet av parkeringsavgifter var en negativ återgång till ett tidigare skrotat system. Skulle införandet ha medfört ett mervärde såsom Smart parkering skulle det ha varit ett steg in i framtiden. Nu står vi inför ett vägval där antingen avskaffandet av parkeringsavgifter eller en väl motiverad utveckling är nödvändig. Smart kommun kan och bör användas på många fler områden framöver.
  Trygghetsfrågor måste lyftas på den politiska dagordningen och tas på allvar. Rådet för hälsa och trygghet är en bra grund, men i stora delar opolitiskt och nu ska politiken på riktigt ta tag i frågorna kring trygghet. Viktiga åtgärder är bland annat att i större utsträckning använda övervakningskameror och rätt belysning tillsammans med att ta bort insynsskyddade platser.
  Styrelsearbetet kommer att ledas av den nyvalde ordföranden Andréa Wramfelt.
  – Jag är ödmjuk och tacksam för uppdraget och det är ett privilegium att få ingå i en stark och kompetent styrelse, säger ordförande Andréa Wramfelt

   

  Valsedel med kandidaterna till ordinarie ledamöter: 1. Fredrik Ottesen, 2. Ronny Thall, 3. Marlen Ottesen, 4. Göran Granberg, 5. Håkan Jölinsson, 6. Bo Broman, 7. Andréa Wramfelt, 8. Axel Johansson, 9. Thomas Bondesson, 10. Cvetanka Bojcevska, 11. Ted Bondesson, 12. Emil Eriksson, 13. Jimmie Ramquist, 14. Kari Kajén, 15. Dennis Larsen

   

  SD Eslövs styrelse:
  Ordförande Andréa Wramfelt
  Vice ordförande Fredrik Ottesen
  Andre vice ordförande Marlen Ottesen
  Ledamöter: Bo Broman, Göran Granberg, Håkan Jölinsson och Thomas Bondesson
  Ersättare: Ronny Thall, Emil Eriksson, Kari Kajen och Ted Bondesson
  SD Eslövs styrelse 2018 (Frånvarande: Göran Granberg)
 • Är Liberalerna splittrade?

  Av Marlen Jensen den 1 september, 2017
  0

  Liberalerna har 2:e vice ordf i Vård- och Omsorgsnämnden (VoO) och där kan de om någon kräva och har ansvaret för att vara drivande opposition!

  Liberalerna har krävt positioner och platser, vilket de också genom det valtekniska samarbetet kallat 5iSamverkan fått. Med detta kommer också förväntningar och ansvar, något som Liberalerna är skyldiga att ta och borde ta på högst allvar.

  Sverigedemokraterna, Eslövs näst största parti, är beredda att ta ansvar och för idag den enda oppositionspolitiken. Detta trots att Socialdemokraterna och Moderaterna har de enda två kommunalråden, samt att 5iSamverkan har alla insynsplatser i presidierna. Nu ställer vi oss frågande till om Liberalerna är splittrade eller om man helt enkelt är hycklande, vilseledande och saknar all form av ansvarstagande?

  Ann-Christin Waldén (L) är 2:e vice ordf i Vård- och Omsorgsnämnden och har inte någon gång väckt frågor kring hantering eller föreslagit någon extern granskning kring fallet med en 90-åring som inte fick plats på särskilt boende. Nu kommer istället ordförande Stellan Nilsson (L) med krav och den stora frågan är om Ann-Christin Waldén (L) ställer sig bakom detta?

  Om man är enade, varför kommer det först nu och varför agerar man inte istället för att springa till Skånska Dagbladet? Liberalerna har en särskild skyldighet eftersom att man axlat rollen som ledande för oppositionen, klarar man verkligen av den?

  Fredrik Ottesen, gruppledare SD Eslöv

  Med hänvisning till följande artikel i Skånska Dagbladet
  Nya krav på opartisk utredning

 • Insändare

  Av Marlen Jensen den 20 juni, 2017
  0

  I onsdags blev ännu en etnisk förening bidragsberättigad i Eslövs kommun. Detta då Kultur och fritidsnämnden godkände en ansökan från Somaliska Ungdomsföreningen i Eslöv. Det är inte den första föreningen av den här typen som får ta del av kommunala bidrag och tyvärr är det troligtvis inte heller den sista. Vi sverigedemokrater i Eslövs kommun motsätter oss kraftigt att skattebetalarnas pengar går till föreningar som bidrar till ökad segregering och där ens ursprung är grundläggande för föreningens verksamhet.

  Vi anser att det är av yttersta vikt att inte skattemedel finansierar etnisk separatism och vi sverigedemokrater lovar att vi ska göra allt vi kan för att förhindra att någon etnisk förening fortsatt får ta del av skattemedel.

  Att grupper på detta sätt aktivt separerar sig själv från majoritetssamhället bidrar i högsta grad till den segregation och splittring som idag är ett av samhällets stora problem. Vårt land behöver enighet, inte separatism. Extra illa blir det då dessa grupper motverkar etableringen för människor som är nya i landet. Detta då de erbjuder ett skyddat utrymme där de nyanlända kan passa in utan att behöva anpassa sig till det svenska samhället.

  Det är även enormt skadligt när unga människor, barn, som kanske till och med är födda här, leds in i en verksamhet som kretsar kring etnisk tillhörighet. En verksamhet där gemenskapen är ens ursprung och härstamning. Bara för att man råkar vara född på ett visst ställe eller ens föräldrar är det, så är det i den gruppen man lär sig att man hör hemma. Att på så sätt distansera unga från majoritetssamhället riskerar samhällets gemenskap och sociala tillit. Samtidigt ökar risken för att dessa barn och unga försätts i livstids utanförskap.

  De grupper som fokuserar på etnicitet tenderar dessutom att ha lojalitet mot främmande makt. Kraven för medlemskap är diskriminerande. Det är även vanligt att de har tydliga kopplingar till våldsbejakande grupper. Inget av detta borde kunna ske på skattebetalarnas bekostnad, men tyvärr är det så idag.

  Man kan enkelt tänka sig hur det hade varit om skattepengar gavs till en förening som krävde att man var ”etnisk svensk”, ”etnisk skandinav” eller liknande. I det fallet är vi övertygade om att protesterna, med rätta, varit omfattande. Men nu handlar det om en annan grupp och det är bara vi sverigedemokrater som fortsatt att protestera.

  Vi har försökt sätta stopp för denna vanskötsel av skattebetalarnas pengar. Med de bidragsregler vi föreslagit skulle etniska föreningar inte komma i närheten av skattemedel. Med vår politik skulle samhällssprickorna bekämpas istället för att gödas. Även i fallet med den Somaliska Ungdomsföreningen gjorde vi vad vi kunde för att stoppa bidragen. Vi misslyckades då samtliga av de övriga partierna motsatte sig våra försök och glatt skänker bort pengar till separatistiska grupper.

  Vi är dock övertygade om att de allra flesta skattebetalare inte uppskattar att se hur deras skattepengar används till att slå splitt i samhället. Vi vill att alla ska känna till hur styrande politiker prioriterar användningen av era skattemedel. Med er hjälp och med ert stöd så kanske vi kan lyckas bättre 2018.

  SD Eslöv