Sverigedemokraterna i Eslöv | Sverigedemokraterna i Eslöv

Sverigedemokraterna Eslöv

Välkommen till Sverigedemokraterna Eslöv

 • Är Liberalerna splittrade?

  Av Marlen Jensen den 1 september, 2017
  0

  Liberalerna har 2:e vice ordf i Vård- och Omsorgsnämnden (VoO) och där kan de om någon kräva och har ansvaret för att vara drivande opposition!

  Liberalerna har krävt positioner och platser, vilket de också genom det valtekniska samarbetet kallat 5iSamverkan fått. Med detta kommer också förväntningar och ansvar, något som Liberalerna är skyldiga att ta och borde ta på högst allvar.

  Sverigedemokraterna, Eslövs näst största parti, är beredda att ta ansvar och för idag den enda oppositionspolitiken. Detta trots att Socialdemokraterna och Moderaterna har de enda två kommunalråden, samt att 5iSamverkan har alla insynsplatser i presidierna. Nu ställer vi oss frågande till om Liberalerna är splittrade eller om man helt enkelt är hycklande, vilseledande och saknar all form av ansvarstagande?

  Ann-Christin Waldén (L) är 2:e vice ordf i Vård- och Omsorgsnämnden och har inte någon gång väckt frågor kring hantering eller föreslagit någon extern granskning kring fallet med en 90-åring som inte fick plats på särskilt boende. Nu kommer istället ordförande Stellan Nilsson (L) med krav och den stora frågan är om Ann-Christin Waldén (L) ställer sig bakom detta?

  Om man är enade, varför kommer det först nu och varför agerar man inte istället för att springa till Skånska Dagbladet? Liberalerna har en särskild skyldighet eftersom att man axlat rollen som ledande för oppositionen, klarar man verkligen av den?

  Fredrik Ottesen, gruppledare SD Eslöv

  Med hänvisning till följande artikel i Skånska Dagbladet
  Nya krav på opartisk utredning

 • Insändare

  Av Marlen Jensen den 20 juni, 2017
  0

  I onsdags blev ännu en etnisk förening bidragsberättigad i Eslövs kommun. Detta då Kultur och fritidsnämnden godkände en ansökan från Somaliska Ungdomsföreningen i Eslöv. Det är inte den första föreningen av den här typen som får ta del av kommunala bidrag och tyvärr är det troligtvis inte heller den sista. Vi sverigedemokrater i Eslövs kommun motsätter oss kraftigt att skattebetalarnas pengar går till föreningar som bidrar till ökad segregering och där ens ursprung är grundläggande för föreningens verksamhet.

  Vi anser att det är av yttersta vikt att inte skattemedel finansierar etnisk separatism och vi sverigedemokrater lovar att vi ska göra allt vi kan för att förhindra att någon etnisk förening fortsatt får ta del av skattemedel.

  Att grupper på detta sätt aktivt separerar sig själv från majoritetssamhället bidrar i högsta grad till den segregation och splittring som idag är ett av samhällets stora problem. Vårt land behöver enighet, inte separatism. Extra illa blir det då dessa grupper motverkar etableringen för människor som är nya i landet. Detta då de erbjuder ett skyddat utrymme där de nyanlända kan passa in utan att behöva anpassa sig till det svenska samhället.

  Det är även enormt skadligt när unga människor, barn, som kanske till och med är födda här, leds in i en verksamhet som kretsar kring etnisk tillhörighet. En verksamhet där gemenskapen är ens ursprung och härstamning. Bara för att man råkar vara född på ett visst ställe eller ens föräldrar är det, så är det i den gruppen man lär sig att man hör hemma. Att på så sätt distansera unga från majoritetssamhället riskerar samhällets gemenskap och sociala tillit. Samtidigt ökar risken för att dessa barn och unga försätts i livstids utanförskap.

  De grupper som fokuserar på etnicitet tenderar dessutom att ha lojalitet mot främmande makt. Kraven för medlemskap är diskriminerande. Det är även vanligt att de har tydliga kopplingar till våldsbejakande grupper. Inget av detta borde kunna ske på skattebetalarnas bekostnad, men tyvärr är det så idag.

  Man kan enkelt tänka sig hur det hade varit om skattepengar gavs till en förening som krävde att man var ”etnisk svensk”, ”etnisk skandinav” eller liknande. I det fallet är vi övertygade om att protesterna, med rätta, varit omfattande. Men nu handlar det om en annan grupp och det är bara vi sverigedemokrater som fortsatt att protestera.

  Vi har försökt sätta stopp för denna vanskötsel av skattebetalarnas pengar. Med de bidragsregler vi föreslagit skulle etniska föreningar inte komma i närheten av skattemedel. Med vår politik skulle samhällssprickorna bekämpas istället för att gödas. Även i fallet med den Somaliska Ungdomsföreningen gjorde vi vad vi kunde för att stoppa bidragen. Vi misslyckades då samtliga av de övriga partierna motsatte sig våra försök och glatt skänker bort pengar till separatistiska grupper.

  Vi är dock övertygade om att de allra flesta skattebetalare inte uppskattar att se hur deras skattepengar används till att slå splitt i samhället. Vi vill att alla ska känna till hur styrande politiker prioriterar användningen av era skattemedel. Med er hjälp och med ert stöd så kanske vi kan lyckas bättre 2018.

  SD Eslöv

 • Sverigedemokraterna ifrågasätter förtroendet för kommunfullmäktiges ordförande

  Av Marlen Jensen den 4 april, 2017
  0

  Med anledning av det uttalande Cecilia Lind gjorde under ett tal den 26 mars, där hon uttalar att Ungern sätter folk i koncentrationsläger, anser vi att det finns anledning att ifrågasätta Cecilia Linds position som kommunfullmäktiges ordförande.

  Att vara kommunfullmäktiges ordförande är att vara ett av kommunens ansikten utåt. Efter det uttalande Cecilia Lind gjorde, har såväl Ungerns ambassadör i Sverige samt judiska församlingen i Malmö reagerat starkt. Ungerns ambassadör menar att uttalandet är osmakligt och kränker minnet av alla människor som förintats. Judiska församlingens ordförande i Malmö menar att man bör vara väldigt försiktigt att använda ordet koncentrationsläger, som alltid härrör till Förintelsen och att det är oerhört viktigt hur en politiker uttrycker sig och inte marginaliserar uttryck.

  Detta är skarpa ord som riktas mot Cecilia Lind, och vi håller starkt med i kritiken. Vi menar att detta har skadat förtroendet för Cecilia Lind, och Eslöv som kommun i förlängningen. Vi anser att Cecilia Lind bör fundera över att lämna sin post, då ett skadat förtroende är svårt att reparera.

 • Lägg inte ner Rårödslägret!

  Av Marlen Jensen den 28 februari, 2017
  0

  Eslövs kommuns fokus på tätorten Eslöv tar sig i allt extremare uttryck. Flertalet satsningar görs inne i Eslöv och här har vi nu ett tydligt exempel på när man lägger ner verksamheter utanför. Detta är förkastligt och borde självklart ändras.

  Redan när Barn- och Familjenämnden beslutade om att flytta över medel till Kultur- och Fritidsnämnden såg vi risken att lägret skulle läggas ner. Därför yrkade vi på återremiss med motiveringen att en förflyttning av medel skulle komma med kravet att driva lägret vidare.

  Nu med facit i hand kan vi konstatera att Kultur- och Fritidsnämnden får medel ifrån den för oss mer prioriterade Barn- och Familjenämnden utan att driva vidare lägret. Detta är oacceptabelt.

  Med anledning av det har vi idag lämnat in ett initiativärende till Kultur- och Fritidsnämnden om att fortsätta driva Rårödslägret.

  Läs initiativärendet här