Sverigedemokraterna Eslöv

Välkommen till Sverigedemokraterna Eslöv

 • Insändare

  Av Marlen Jensen den 20 juni, 2017
  0

  I onsdags blev ännu en etnisk förening bidragsberättigad i Eslövs kommun. Detta då Kultur och fritidsnämnden godkände en ansökan från Somaliska Ungdomsföreningen i Eslöv. Det är inte den första föreningen av den här typen som får ta del av kommunala bidrag och tyvärr är det troligtvis inte heller den sista. Vi sverigedemokrater i Eslövs kommun motsätter oss kraftigt att skattebetalarnas pengar går till föreningar som bidrar till ökad segregering och där ens ursprung är grundläggande för föreningens verksamhet.

  Vi anser att det är av yttersta vikt att inte skattemedel finansierar etnisk separatism och vi sverigedemokrater lovar att vi ska göra allt vi kan för att förhindra att någon etnisk förening fortsatt får ta del av skattemedel.

  Att grupper på detta sätt aktivt separerar sig själv från majoritetssamhället bidrar i högsta grad till den segregation och splittring som idag är ett av samhällets stora problem. Vårt land behöver enighet, inte separatism. Extra illa blir det då dessa grupper motverkar etableringen för människor som är nya i landet. Detta då de erbjuder ett skyddat utrymme där de nyanlända kan passa in utan att behöva anpassa sig till det svenska samhället.

  Det är även enormt skadligt när unga människor, barn, som kanske till och med är födda här, leds in i en verksamhet som kretsar kring etnisk tillhörighet. En verksamhet där gemenskapen är ens ursprung och härstamning. Bara för att man råkar vara född på ett visst ställe eller ens föräldrar är det, så är det i den gruppen man lär sig att man hör hemma. Att på så sätt distansera unga från majoritetssamhället riskerar samhällets gemenskap och sociala tillit. Samtidigt ökar risken för att dessa barn och unga försätts i livstids utanförskap.

  De grupper som fokuserar på etnicitet tenderar dessutom att ha lojalitet mot främmande makt. Kraven för medlemskap är diskriminerande. Det är även vanligt att de har tydliga kopplingar till våldsbejakande grupper. Inget av detta borde kunna ske på skattebetalarnas bekostnad, men tyvärr är det så idag.

  Man kan enkelt tänka sig hur det hade varit om skattepengar gavs till en förening som krävde att man var ”etnisk svensk”, ”etnisk skandinav” eller liknande. I det fallet är vi övertygade om att protesterna, med rätta, varit omfattande. Men nu handlar det om en annan grupp och det är bara vi sverigedemokrater som fortsatt att protestera.

  Vi har försökt sätta stopp för denna vanskötsel av skattebetalarnas pengar. Med de bidragsregler vi föreslagit skulle etniska föreningar inte komma i närheten av skattemedel. Med vår politik skulle samhällssprickorna bekämpas istället för att gödas. Även i fallet med den Somaliska Ungdomsföreningen gjorde vi vad vi kunde för att stoppa bidragen. Vi misslyckades då samtliga av de övriga partierna motsatte sig våra försök och glatt skänker bort pengar till separatistiska grupper.

  Vi är dock övertygade om att de allra flesta skattebetalare inte uppskattar att se hur deras skattepengar används till att slå splitt i samhället. Vi vill att alla ska känna till hur styrande politiker prioriterar användningen av era skattemedel. Med er hjälp och med ert stöd så kanske vi kan lyckas bättre 2018.

  SD Eslöv

 • Sverigedemokraterna ifrågasätter förtroendet för kommunfullmäktiges ordförande

  Av Marlen Jensen den 4 april, 2017
  0

  Med anledning av det uttalande Cecilia Lind gjorde under ett tal den 26 mars, där hon uttalar att Ungern sätter folk i koncentrationsläger, anser vi att det finns anledning att ifrågasätta Cecilia Linds position som kommunfullmäktiges ordförande.

  Att vara kommunfullmäktiges ordförande är att vara ett av kommunens ansikten utåt. Efter det uttalande Cecilia Lind gjorde, har såväl Ungerns ambassadör i Sverige samt judiska församlingen i Malmö reagerat starkt. Ungerns ambassadör menar att uttalandet är osmakligt och kränker minnet av alla människor som förintats. Judiska församlingens ordförande i Malmö menar att man bör vara väldigt försiktigt att använda ordet koncentrationsläger, som alltid härrör till Förintelsen och att det är oerhört viktigt hur en politiker uttrycker sig och inte marginaliserar uttryck.

  Detta är skarpa ord som riktas mot Cecilia Lind, och vi håller starkt med i kritiken. Vi menar att detta har skadat förtroendet för Cecilia Lind, och Eslöv som kommun i förlängningen. Vi anser att Cecilia Lind bör fundera över att lämna sin post, då ett skadat förtroende är svårt att reparera.

 • Lägg inte ner Rårödslägret!

  Av Marlen Jensen den 28 februari, 2017
  0

  Eslövs kommuns fokus på tätorten Eslöv tar sig i allt extremare uttryck. Flertalet satsningar görs inne i Eslöv och här har vi nu ett tydligt exempel på när man lägger ner verksamheter utanför. Detta är förkastligt och borde självklart ändras.

  Redan när Barn- och Familjenämnden beslutade om att flytta över medel till Kultur- och Fritidsnämnden såg vi risken att lägret skulle läggas ner. Därför yrkade vi på återremiss med motiveringen att en förflyttning av medel skulle komma med kravet att driva lägret vidare.

  Nu med facit i hand kan vi konstatera att Kultur- och Fritidsnämnden får medel ifrån den för oss mer prioriterade Barn- och Familjenämnden utan att driva vidare lägret. Detta är oacceptabelt.

  Med anledning av det har vi idag lämnat in ett initiativärende till Kultur- och Fritidsnämnden om att fortsätta driva Rårödslägret.

  Läs initiativärendet här

 • Motion: Leda ett samarbete för en övergripande likvärdig uthyrningspolicy för alla fastighetsägare

  Av Marlen Jensen den 27 januari, 2017
  0

  uthyrningEslövs kommun har en hög arbetslöshet och det märks på kostnaderna för försörjningsstöd. Arbetsförmedlingens sektionschef i Eslöv, Conleth Hanlon, har enligt Skånska Dagbladet bedömt att den ökande inflyttningen till Eslöv är bidragande. Trots att Eslövs kommun redan gör mycket för att lösa problematiken så finns där ett behov av att lägga in en växel till. Det är oroväckande att minskningen av arbetslösheten inte är som förväntat, samt att det åtminstone delvis kan knytas till ökad inflyttning.

  Landskrona är en närliggande kommun, som under lång tid brottats med problem med försörjningsstöd kopplat till inflyttning. Arbetet med att vända en sådan problematik tar lång tid och behöver både riktning, krafttag och kontinuitet. Ansvariga politiker i Landskrona kommun ansåg för ett par år sedan att de fått ta ett alltför stort ansvar i regionen och att kommunen därför behövde göra drastiska åtgärder för att vända den utvecklingen. Sverigedemokraterna i Eslöv bedömer att Eslövs kommun med hög arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd som åtminstone delvis är kopplade till ökad inflyttning gör att Eslövs kommun nu står i en liknande situation som Landskrona kommun gjorde. Det är därför av vikt att agera redan nu.

  En åtgärd som gjordes i Landskrona var att genom ett nybildat bolag ta fram en ändrad uthyrningspolicy tänkt att minska antalet personer som har försörjningsstöd som inkomst som flyttar till kommunen. Förändringen gjordes för de kommunala fastighetsbolagen och även ett antal privata fastighetsägare. De största fastighetsägarna, motsvarande 90 % ägande av fastigheterna på marknaden har skrivit under uthyrningspolicyn som är framtagen av det nybildade bolaget och det är således ett väletablerat dokument.

  Enligt en uppföljning som är gjord av personer från Malmö högskola samt KTH, Bygg- och fastighetsekonomi minskade kostnaderna för försörjningsstöd i Landskrona med cirka 10 miljoner kronor från september 2012 till september 2014.

  Eslövs kommun har nyligen fått en ny aktör bland de privata fastighetsägare med erfarenhet ifrån förändringarna man gjorde i Landskrona. Denna erfarenhet bör man ta till vara på nu när Eslövs kommun är i den situation man är i.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera och leda ett samarbete mellan kommunen, det kommunala fastighetsbolaget och privata fastighetsägare med målet att ha en övergripande likvärdig uthyrningspolicy för alla fastighetsägare som i Landskrona
  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka behovet att skapa en motsvarighet till Landskrona Stadsutveckling AB enligt Bilaga 1

  För Sverigedemokraterna Eslöv

  Fredrik Ottesen, gruppledare

  Johan Sandqvist, ledamot i Nämnden för arbete och försörjning

  Ronny Thall, ledamot i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

 • Motion: Ta fram riktlinjer för åldersbedömning

  Av Marlen Jensen den 7 september, 2016
  0

  Enligt SVT:s Uppdrag Granskning som sändes i SVT1 och SVT Play på onsdag 31 augusti klockan 20:00 vill ingen instans ta fullt ansvar för att hindra vuxna som uppger falsk ålder att hamna bland barn på HVB-hem, speciellt inte kommuner eller Migrationsverket. Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till staten som olika ekonomiska politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.

  Med anledning av detta borde Eslövs kommun ta fram riktlinjer för åldersbedömning. Detta är helt i linje med rekommendationer ifrån Migrationsverket, åtminstone om man ska tro Magnus Bengtsson, processägare på Migrationsverket. I Aftonbladet kan man i artikeln med rubriken ”De flyr ansvaret om att bestämma ålder” publicerad 2016-08-31 läsa ”Kommunerna litar på Migrationsverkets bedömningar – som i sin tur menar att kommunerna har ansvaret”. (Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23432288.ab)

  Sverigedemokraterna förstår problematiken kring åldersbedömningar och därför är det extra viktigt att riktlinjer tas fram. I en artikeln från Uppdrag Gransknings hemsida med rubriken ”Migrationsverket gissar åldern på asylsökande” kan man i faktarutan läsa ”Inte heller kommunerna kan tvinga den asylsökande att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Om de anser att Migrationsverket gjort en felaktig bedömning av åldern hos en asylsökande kan de begära att Migrationsverket omprövar sitt beslut”. (Källa: http://www.svt.se/ug/migrationsverket-gissar-aldern-pa-asylsokande)

  Riktlinjerna borde ta sin utgångspunkt i hur man bedömer om Migrationsverket gjort en felaktig bedömning av åldern hos en asylsökande och hur man går tillväga för att begära att Migrationsverket omprövar sitt beslut.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ta fram riktlinjer för åldersbedömning hos en asylsökande