Sverigedemokraterna i Eslöv | Sverigedemokraterna i Eslöv

Sverigedemokraterna Eslöv

Välkommen till Sverigedemokraterna Eslöv

 • Vårt Eslöv – mer än bara tätort

  Av Marlen Jensen den 23 augusti, 2018
  0

  I vårt Eslöv följer vi våra medborgare genom hela livet. Vi ska ha trygga skolor där barnen lär sig för livet och vi ska ha en trygg vård och omsorg där man får den hjälp man behöver.
  Vi presenterar nu vårt valmanifest för 2018, våra viktigaste satsningar på Eslöv är

  • Bevara Östra strö skola
  • Ta tillvara på, och utveckla, skolor på landsbygden
  • Göra parkering i Eslövs kommun avgiftsfri
  • Införa återvandringshandläggare
  • Utöka möjligheterna för olika boendeformer för äldre

  Hela vårt valmanifest finns att läsa på denna länk

 • Bo Broman från Eslöv på SD:s riksdagslista

  Av Marlen Jensen den 19 mars, 2018
  0

  I helgen som gick höll SD sin valkonferens i Stockholm där bland annat de 60 första namnen på listan inför valet till riksdagen i höst fastställdes. En av dessa topp-kandidater är från Eslöv – Bo Broman.

  Bo är född och uppvuxen i Eslöv, har studerat juridik i Lund, ägt och drivit Hotel Stensson, Trollenäs slott och Medborgarhuset under 00-talet. De senaste åren har han arbetat som ekonomichef för ett antal bolag och även för SD.
  – Jag växte upp på 70- och 80-talet i Sverige – i ett helt annat samhälle än idag. På den tiden behövde man inte vara orolig för att lämna hemmet olåst, man behövde inte se sig om över axeln när man gick ensam på stan om kvällarna. Det fanns en helt annan sorts känsla av samhörighet, trygghet och gemenskap. Det är det Sverige jag vill ha tillbaka.

  Det var framför allt tre saker som gjorde att Bo valde att engagera sig i Sverigedemokraterna. Motståndet till det nya överstatliga EU, behovet av ett starkt och trygghetsskapande rättsväsende samt nödvändigheten av ett fungerande försvar.
  – I mitt Sverige förenar vi de bästa elementen från höger och vänster och bygger samhället tillsammans. Gångna tiders klasskamp och dagens oförmåga att samarbeta eller ens tala med och lyssna på sina politiska motståndare måste upphöra.

  Bo siktar på att hamna i finans- eller skatteutskottet i riksdagen. Med sin bakgrund som företagare och ekonom hoppas han kunna bidra med nyttig erfarenhet i det politiska arbetet.
  – Jag tror att Sverige kan utvecklas och bli ett tryggt och omhändertagande samhälle igen. I mina ögon finns det bara ett parti som har visionerna och kraften att genomföra detta – på riktigt. Därför kandiderar jag till riksdagen för Sverigedemokraterna.

  Fredrik Ottesen, gruppledare för SD Eslöv kommenterar:
  Eslöv hamnar på kartan och sätts i fokus inför och efter höstens riksdagsval. För med ett stort stöd och starkt förtroende valdes Bo Broman ifrån Eslöv att företräda Sverigedemokraterna i riksdagen under helgens valkonferens.

  Att en stark lokal profil med hög kompetens, bred erfarenhet och en lång yrkeskarriär inom näringslivet i Eslöv nu förväntas ta plats i riksdagen efter höstens val kommer vara positivt för Eslövs kommun.

  Jag vill både gratulera och önska Bo all lycka i det ärofyllda uppdraget han har fått. Det kommer självklart även att stärka det lokala arbetet för Sverigedemokraterna i Eslövs kommun. Den tillgången Bo kommer att medföra ska vi använda på bästa sätt för hela Eslöv.

 • SD Eslöv storsatsar inför valet – siktar på minst 15 mandat

  Av Marlen Jensen den 8 mars, 2018
  0
  Under SD Eslövs årsmöte fastställdes en stark valsedel och en handlingskraftig styrelse valdes. Nuvarande gruppledare Fredrik Ottesen från Marieholm blev partiets förstanamn på valsedeln och tidigare sekreteraren Andréa Wramfelt från Stehag valdes till ordförande. Tillsammans kommer denna duo leda valkampanjen mot de uppsatta målen.
  – Vi har gått från vågmästare till ledande oppositionsparti och går nu till val för att styra Eslövs kommun. Vår valsedel med minst trettio kandidater är ett bevis på de stora framgångarna vi uppnått de senaste sexton åren och hur starkt vi står, säger gruppledare Fredrik Ottesen.
  SD Eslöv kommer att gå till val med en lista bestående av rutin och erfarenhet med stor bredd av färdigheter som kompletterar varandra. Med lärare och studerande, företagsledare – tjänstemän – arbetare, många års politisk erfarenhet och nya fräscha ögon med mera återspeglas hela samhället på vår lista.
  Eslövs kommun är mycket mer än Eslövs tätort och nu måste man på riktigt utnyttja den fulla potentialen som hela kommunen har. Vi har bland annat Ölyckeskolan som uppmärksammats över hela landet med sina höjda betyg, ordning och reda. Vi har förmodligen Sveriges bästa modell vilken har utvecklats utanför tätorten. Att den inte spridit sig till övriga skolor styrker att kommunen har en potential som man inte tar tillvara på.
  Eslövs kommun inrymmer även Sveriges äldsta skola där det fortfarande bedrivs undervisning, Östra Strö skola, som har anor från 1812. Denna ska bevaras då skolor behövs i hela kommunen. Det unika vackra läget ute i det öppna skånska landskapet och närhet till skog får inte gå förlorat.
  Satsningar på Eslövs kommuns underfinansierade äldreomsorg är akuta för att undvika fortsatta neddragning. När man blir äldre och inte längre kan bo kvar i sitt hem ska man inte behöva flytta ifrån sin partner utan kunna flytta till ett parboende. Även andra boendeformer är viktiga att titta på och utveckla för att möta behovet hos våra kommuninvånare.
  Smart kommun med utmanings- och innovationsperspektiv är vårt mål för framtiden. Införandet av parkeringsavgifter var en negativ återgång till ett tidigare skrotat system. Skulle införandet ha medfört ett mervärde såsom Smart parkering skulle det ha varit ett steg in i framtiden. Nu står vi inför ett vägval där antingen avskaffandet av parkeringsavgifter eller en väl motiverad utveckling är nödvändig. Smart kommun kan och bör användas på många fler områden framöver.
  Trygghetsfrågor måste lyftas på den politiska dagordningen och tas på allvar. Rådet för hälsa och trygghet är en bra grund, men i stora delar opolitiskt och nu ska politiken på riktigt ta tag i frågorna kring trygghet. Viktiga åtgärder är bland annat att i större utsträckning använda övervakningskameror och rätt belysning tillsammans med att ta bort insynsskyddade platser.
  Styrelsearbetet kommer att ledas av den nyvalde ordföranden Andréa Wramfelt.
  – Jag är ödmjuk och tacksam för uppdraget och det är ett privilegium att få ingå i en stark och kompetent styrelse, säger ordförande Andréa Wramfelt

   

  Valsedel med kandidaterna till ordinarie ledamöter: 1. Fredrik Ottesen, 2. Ronny Thall, 3. Marlen Ottesen, 4. Göran Granberg, 5. Håkan Jölinsson, 6. Bo Broman, 7. Andréa Wramfelt, 8. Axel Johansson, 9. Thomas Bondesson, 10. Cvetanka Bojcevska, 11. Ted Bondesson, 12. Emil Eriksson, 13. Jimmie Ramquist, 14. Kari Kajén, 15. Dennis Larsen

   

  SD Eslövs styrelse:
  Ordförande Andréa Wramfelt
  Vice ordförande Fredrik Ottesen
  Andre vice ordförande Marlen Ottesen
  Ledamöter: Bo Broman, Göran Granberg, Håkan Jölinsson och Thomas Bondesson
  Ersättare: Ronny Thall, Emil Eriksson, Kari Kajen och Ted Bondesson
  SD Eslövs styrelse 2018 (Frånvarande: Göran Granberg)
 • Är Liberalerna splittrade?

  Av Marlen Jensen den 1 september, 2017
  0

  Liberalerna har 2:e vice ordf i Vård- och Omsorgsnämnden (VoO) och där kan de om någon kräva och har ansvaret för att vara drivande opposition!

  Liberalerna har krävt positioner och platser, vilket de också genom det valtekniska samarbetet kallat 5iSamverkan fått. Med detta kommer också förväntningar och ansvar, något som Liberalerna är skyldiga att ta och borde ta på högst allvar.

  Sverigedemokraterna, Eslövs näst största parti, är beredda att ta ansvar och för idag den enda oppositionspolitiken. Detta trots att Socialdemokraterna och Moderaterna har de enda två kommunalråden, samt att 5iSamverkan har alla insynsplatser i presidierna. Nu ställer vi oss frågande till om Liberalerna är splittrade eller om man helt enkelt är hycklande, vilseledande och saknar all form av ansvarstagande?

  Ann-Christin Waldén (L) är 2:e vice ordf i Vård- och Omsorgsnämnden och har inte någon gång väckt frågor kring hantering eller föreslagit någon extern granskning kring fallet med en 90-åring som inte fick plats på särskilt boende. Nu kommer istället ordförande Stellan Nilsson (L) med krav och den stora frågan är om Ann-Christin Waldén (L) ställer sig bakom detta?

  Om man är enade, varför kommer det först nu och varför agerar man inte istället för att springa till Skånska Dagbladet? Liberalerna har en särskild skyldighet eftersom att man axlat rollen som ledande för oppositionen, klarar man verkligen av den?

  Fredrik Ottesen, gruppledare SD Eslöv

  Med hänvisning till följande artikel i Skånska Dagbladet
  Nya krav på opartisk utredning