Sverigedemokraterna i Eslöv | Sverigedemokraterna i Eslöv

Sverigedemokraterna Eslöv

Välkommen till Sverigedemokraterna Eslöv

 • Sverigedemokraterna Eslövs budget 2021

  Av Marlen Ottesen den 29 december, 2020
  0

  Hur skulle Eslövs kommun se ut om Sverigedemokraterna styrde?

  Vilka frågor bedriver Sverigedemokraterna i Eslövs kommun?

  Var kan man enkelt och lätt hitta svaren på vad Sverigedemokraterna i Eslöv vill? 

  Svaret på dessa frågor, och många fler med de, hittar man i Sverigedemokraterna Eslövs budget. För att få en djupare förståelse för hur Eslövs kommun skulle se ut om Sverigedemokraterna styrde, måste man börja med vision och fokusområde. Allt som händer, görs och beslutas i Eslövs kommun ska genomsyras av Trygghet, Tradition och Tillit.

  Vår budget innehåller över 70 förslag som är en bra start för att nå dit vi vill.

  Äldreomsorgen har under många år varit en ekonomisk slagpåse, detta säger vi nej till!

  I siffror kan man se två tydliga satsningar, där den ena ger minskade kostnader och den andra är en ordentlig förstärkning. Vi tror på en plattare organisation, med kortare beslutsvägar och färre chefsled. Lösningen är En kommun – En förvaltning. Detta förväntas minska kostnaderna med 4% motsvarande cirka 80 miljoner kronor.

  Klicka här för att läsa budgeten i sin helhet.
   

 • Vi prioriterar omsorgen

  Av Marlen Ottesen den 11 september, 2019
  0

  Om du är gammal och sjuk måste du separeras från din livskamrat. Det är den enda rimliga slutsatsen att dra när Socialdemokraterna och övriga styrande partier i Eslövs kommun nu överväger att helt lägga ner kommunens enda äldreboende där äldre par kan bo ihop.

  Under många år har vården för äldre systematiskt underfinansierats av Eslövs kommun. År efter år har Vård- och Omsorgsnämnden visat upp kraftiga underskott och tvingats göra nedskärning på nedskärning. Nedskärningar som drabbat de svaga och mest utsatta grupperna i kommunen. I fjor stängdes merparten av platserna på vårlökens äldreboende och nu tycks vi ha nått den punkt där boendet helt kan tvingas läggas ner. Men hur blir det då för de äldre som har behov av en fungerande äldrevård.
  Tror de styrande politikerna att de äldre blir friskare om äldreboendena läggs ner? Ska de som har behov av äldreboende nöja sig med hemvård några år till? En hemvård som även den, till följd av felprioriteringar och dålig styrning, är bristfällig och brottats med både IVO anmälningar och kraftig kritik från facket.

  Och är det verkligen rimligt att äldre par som levt tillsammans i 50-60 år ska tvingas separeras då en eller båda blir sjuk på ålderns höst?
  Och hur rimmar detta med kommunens vision om att Eslöv skall bli Skånes bästa kommun att bo och verka i? Bör det kanske läggas till en bisats likt; den bästa kommunen att bo och verka i, så länge du är ung och frisk.

  Vi Sverigedemokrater lovar att vi kommer att göra vad vi kan för att hindra de ständiga neddragningarna på de äldre. Vårt uppdrag som politiker är att göra prioriteringar och vi kommer att prioritera de äldre framför onödig administration, framför att lägga tiotals miljoner på att bygga om torget och framför att fortsätta ösa pengar på invandringsrelaterade kostnader.

  Tyvärr tycks den styrande koalitionen med Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna inte göra samma prioritering.

 • Den oroväckande utvecklingen i Eslöv kräver åtgärder

  Av Marlen Ottesen den 19 februari, 2019
  0

  Eslövs medborgare ska kunna känna sig trygga och säkra, det är en grundbult i vårt samhällskontrakt. Sverigedemokraterna Eslöv ser därför mycket allvarligt på den kraftiga våldsutveckling som skett i kommunen under den senaste tiden. Droghandel sker på öppen gata. Gäng har attackerat såväl oskyldiga förbipasserande som ordningsvakter, inte minst med raketer kring nyår. På bara en månad har två butiker och tre privatpersoner, varav två barn, rånats i Eslöv.

  Denna situation måste förbättras och vi måste återfå tryggheten i Eslövs kommun. I januari lämnade vi in en motion som bland annat lyfte behovet av förbättrad belysning i Trollsjöparken för att höja tryggheten i området på kvällarna. Två av de rån som skett sedan dess har skett i skydd av mörkret i denna park. Vi har nu även lämnat in en motion om att öka möjligheterna till användande av övervakningskameror på brottsutsatta platser i kommunen. Kameror skulle både kunna förebygga brott genom att verka i avskräckande syfte och kan i vissa fall även vara behjälpliga för polisen i att utreda brott som begåtts.

  Vi är skyldiga medborgarna att med kraft ta tag i dessa problem, och öka tryggheten och säkerheten för Eslövs kommuns invånare.

  Klicka här för att läsa motionen om ökat underhåll av kommunens parker

  Klicka här för att läsa motionen om kameraövervakning

   

 • Årsmöte 2019

  Av Marlen Ottesen den 10 februari, 2019
  0

  Thomas Bondesson har valts till ny ordförande för Sverigedemokraterna Eslöv under söndagens årsmöte. Under mötet, som gästades av riksdagsmännen Patrick Reslow som valdes till mötesordförande och Angelika Bengtsson som valdes till mötessekreterare, lovordades och hyllades Thomas Bondesson av valberedningen och alla som var på plats.

  Dennis Larsen valdes till vice ordförande och Fredrik Ottesen, tidigare vice ordförande, blev andre vice ordförande. Presidiet och alla övriga val var i enlighet med valberedningens förslag, där riksdagsman Bo Broman och regionråd Marlen Ottesen är de övriga ledamöterna. Till ersättare valdes Ted Bondesson, Cvetanka Bojcevska, Kent Björk och Kari Kajén.

  Årsmötets stämning var exceptionell god och fylld av samstämmighet med stark framtidstro och tillit till den nyvalda styrelsen. Ifrån den välbesökta talarstolen och i de efterföljande diskussionerna var alla överens om att full fart framåt och kraftig utveckling under ledning av Thomas Bondesson är precis det Sverigedemokraterna Eslöv behöver.

   

  Styrelsen 2019

   

 • Sverigedemokraterna vill utreda Eslövs medlemskap i Kommunförbundet Skåne

  Av Marlen Ottesen den 5 februari, 2019
  0

  När kommunstyrelsen behandlade ärendet om en ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne, lyfte vi vår åsikt. Fredrik Ottesen yrkade på att ärendet skulle återremitteras till Kommunledningskontoret med uppdrag att utreda och redovisa dels de ekonomiska konsekvenserna av att Staffanstorps kommun lämnar Kommunförbundet Skåne och dels tjänstemännens synpunkter och möjligheter och konsekvenser för Eslövs kommun att lämna Kommunförbudet Skåne.